Zásady
používání souborů cookies

Co jsou soubory cookies

Abychom vám dokázali poskytnout co nejlepší služby, naše internetové stránky využívají subory cookies. Soubory cookies jsou malé standardizované textové soubory, které se nahrají do vašeho internetového prohlížeče během prohlížení stránky. Používáním souborů cookies nedochází k porušování zákona č. 122/2013 CFU, o ochraně osobních údajů, protože jejich používáním neshromažďujeme osobní údaje. Každý uživatel prohlížením naší webové stránky souhlasí s jejich používáním a ukládáním do svého prohlížeče. Na tuto skutečnost je upozorněn při návštěvě naší webové stránky i prostřednictvím informační lišty. Setrváním na internetové stránce souhlasí s používáním cookies.

K čemu cookies slouží?

 • Slouží ke správné funkčnosti našich stránek, aby bylo možné dokončit proces nákupu. Bez souborů cookies by nebylo možné v e-shopu pohodlně nakupovat. Dále slouží při zjišťování, které stránky a funkce používají návštěvníci nejčastěji; na základě toho můžeme co nejlépe přizpůsobit svoji nabídku vašim požadavkům; pomáhají nám zjistit, které reklamy si návštěvníci nejčastěji prohlížejí, aby se jim při procházení stránek nezobrazovala stále stejná reklama, případně aby se jim nezobrazovala reklama na zboží, o něž nemají zájem.

Podrobné informace o cookies najdete i na této stránce: zde

Jaké soubory cookies používáme?

Soubory cookies používané na našich stránkách je možné z hlediska jejich trvanlivosti rozdělit na dva základní typy. Krátkodobé, tzv. „Session cookies“, které jsou pouze dočasné a zůstávají uloženy ve vašem prohlížeči pouze, dokud prohlížeč nezavřete, a dlouhodobé, tzv. „Persistent cookies“, jež zůstávají uloženy ve vašem zařízení mnohem déle nebo dokud je ručně neodstraníte (doba ponechání souborů cookies ve vašem zařízení závisí na nastavení samotných cookies a nastavení vašeho prohlížeče).

Z hlediska funkce, kterou jednotlivé cookie plní, je možné cookie rozdělit na:

 • konverzní, které nám umožňují analyzovat výkon různých prodejních kanálů
 • trackingové (sledovací), které v kombinaci s konverzními pomáhají analyzovat výkon různých prodejních kanálů
 • remarketingové, které používáme pro personalizaci obsahu reklam a k jejich správnému cílení
 • analytické, které nám pomáhají zvýšit uživatelské pohodlí našeho webu tím, že pochopíme, jak jej uživatelé používají
 • esenciální, které jsou důležité pro základní funkčnost webu

Některé soubory cookies mohou shromažďovat informace, které jsou následně využity třetími stranami. Podle těchto cookies však není možné identifikovat vaši osobu. Tyto cookies na příklad přímo podporují naše reklamní aktivity (tzv. „Cookies třetích stran“). Například informace o produktech kupovaných návštěvníky na našich stránkách mohou být zobrazeny reklamní agenturou, abychom mohli lépe přizpůsobit zobrazení internetových reklamních bannerů na vámi zobrazovaných webových stránkách.

Název cookieTypČasové omezení
AdForm
(TPC, GCM, uid)
Tracking, Konverzní, Remarketingpersistent
AdWordsTracking, Remarketing90 dní
FacebookTracking, Konverzníměsíců
Google Analytics
(_ga, cid, utmv, utmz, utma, utmb, utmc)
Analytical, Tracking6 měsíců
persistent
session
https_enabledEssentialrůzné
php, phtml, php3Essentialrůzné
recently_viewedEssentialrůzné
SklikTracking, Remarketing30 dní
EtargetTracking, Remarketing30 dní
Další…

Používání souborů cookies lze nastavit pomocí vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookies automaticky přijímá již v úvodním nastavení. Soubory cookies lze pomocí vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo nastavit používání jen některých souborů cookies.

Odmítnutí souborů cookies může způsobit, že internetové stránky nebudou fungovat správně.

Pokud nevíte jak upravit nastavení souborů cookies ve vašem internetovém prohlížeči, obraťte se na technickou podporu jeho vydavatele.

Návody pro některé internetové prohlížeče najdete zde:

Ochrana osobních údajů

Informace v následujícím textu mimo jiné tvoří součást obchodních podmínek, ve kterých jsou uvedeny. V případě rozporu mezi tímto textem a formulací která je uvedena v obchodních podmínkách, se právní vztahy řídí obchodními podmínkami. V prípde že vznikají rozpor mezi obchodními podmienksmi a zákony ČR, nebo závaznými legislativními akty EU v kterémkoliv odstavci obchodních podmínek, vadný odstavec se nahradí formulací uvedenou v zákoně. Platnost ostatních ustanovení však zůstává nedotčena.

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

 • Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

Kupující pro tyto případy výslovně souhlasí se:

 • zpracováním získaných osobních údajů,
 • použitím získaných osobních údajů v rozsahu nezbytném pro dosažení účelu stanoveného v tomto článku.

Súhlas kupujúSouhlas kupujícího dle předešlého odstavce nabývá platnosti okamžikem dobrovolného poskytnutí osobních údajů.

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele.  Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (odst. 5 tohoto článku obchodních podmínek) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 • požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení
 • požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno právo kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.