3 dechová cvičení, se kterými zaženete stres

floating-leaf
floating-leaf

Kromě toho, že dýchání je nezbytné pro život, je to také náš základní antistresový nástroj. Spousta lidí ho však neumí pořádně používat, a tak se o benefitech dechových cvičení hovoří jen v určitých kruzích. Přinášíme vám 3 sofrologické techniky, jejichž pravidelné cvičení pomáhá uvolnit se a načerpat nové síly.

Břišní dýchání proti úzkosti

Toto relaxační břišní dýchání zmírňuje únavu a odstraňuje z těla toxiny a také podporuje nervosvalovou relaxaci a okysličení mozku.

Jak na to?Co vám momentální situace dovolí. Položte si ruce na břicho, abyste lépe cítili své nádechy a výdechy. Nadechněte se nosem a nafoukněte břicho jako balón. Pomalu vydechněte ústy a postupně vtahujte břicho. Vypusťte veškerý vzduch ze svých plic.

Opět se nadechněte tak, že nafouknete břicho jako balón a na pár vteřin zablokujete  vzduch v plících. Potom pomalu vydechněte ústy a vtáhněte žaludek. Čím delší výdech, tím více se uvolníte.

Při nádechu si představujte, že se naplňujete kyslíkem, čistým vzduchem, pozitivní energií… A výdechem zase vylučujete oxid uhličitý, své starosti, negativní myšlenky či stres. Taková vizualizace pomáhá ještě více uvolnit tělo a uklidnit mysl.

Dýchání do hrudníku osvobozuje od nepříjemného pocitu

Je-li nádech dostatečně velký a hluboký, podporuje uvolnění emocí otevřením hrudního koše. Je to výborné cvičení pro napjaté lidi, kteří mají sklíčené pocity či cítí tíhu na hrudi.

Jak na to?

Postavte se s hlavou a zády vzpřímenými, chodidly rovně na zemi, ramena tlačte dozadu.
Potom zvedněte ruce dopředu do výšky hrudníku. Pokrčte lokty tak, aby předloktí svírala s pažemi pravý úhel.
Pomalu se nadechněte nosem a roztáhněte ruce směrem ven (jako když otevřete okno).
Udržte vzduch v plících několik sekund, poté dejte (stále pokrčené) ruce před sebe při výdechu ústy (zavřete okno). Před uvolněním rukou opakujte alespoň třikrát.

Cvičení pro expresní relaxaci

Tato dýchací technika je rychlá a účinná, snižuje napětí, emoce, stres a zklidňuje autonomní nervový systém.

Na začátek se nadechněte při nafouknutí břicha.
Potom pomalu vydechněte ústy, jako kdyby dech procházel brčkem.
Čím delší výdech, tím lépe.

Za druhé věnujte pozornost následujícím třem bodům:

  • Brada (k uvolnění celého obličeje)
  • Ramena (k uvolnění krku, rukou, trupu a zad)
  • Břicho (na podporu uvolnění žaludku, pánve a dolních končetin).

Ve třetím kroku se pomalu nadechněte, poté s výdechem (jakoby přes brčko) uvolněte bradu, ramena, břicho. Pokuste se uvědomit si uvolnění, které zasáhne každou z těchto oblastí.

No a když tato cvičení zařadíte do běžného života, pouvažujte nad jejich kombinací s pilulkami Calmgen prosti stresu a úzkosti.